Başa

KASTAMONU ŞENPAZAR SOSYAL YARDIMLAŞMA KÜLTÜR ve SPOR DERNEĞİ

AİDAT SORGULAMA

Nüfus Durumu

Nüfus Durumu

NÜFUS DAĞILIŞI VE YAPISI
            
                Genel olarak, Karadeniz Bölgesi nüfus yoğunluğu açısından Türkiye'nin en yoğun ikinci bölgesidir.Bu duruma paralel olarak Şenpazar ilçesinde bölge şartlarına uyum göstermektedir.Karadeniz bölgesinde yoğunluk dereğeri 70 e yakındır.Şenpaar ilçeisnde yoğunluk değeri açısından %60-65 oranı arasında bir özellik taşır.İlçe merkezi ile kırsal alan arasında yoğunluk değeri farklılık gösterir.Köyler, ortalama 250-300 kişilik bir nüfusa sahiptir.
              İlçedeki nüfus artışına paralel seyreden göç olayları,ilçe nüfusunu aynı ölçüde tutmaktadır.İlçe merkeinde nüfus artışı 1987 yılında sonra çoğalmıştır.İlçedeki nüfus artışı1991-1992 yılları baz olarak alındığında %0,13 lük bir artış vardır.Fakat aynı oranda da göç alaylarından söz edilebileceğinden, nüfus sayı olarak pek bir ilerleme kaydetmez.
            
            YERLEŞİM ÖZELLİKLERİ
            
                Yörenin beşeri coğrafyası tamamıyla dağlık ve engebeli alanlardan oluşur.Kırsal kesimdeki yerleşim alanları ya vadi içinde, ya da yerleşmeye elverişli yamaçlarda kurulmuştur.Köylerdeki mahalleler arasında bazen 2-3 km ye varan mesafeler göz önüne alınırsa, ilçedeki yerleşimin dağınık özellik gösterdiği söylenebilir.Ayrıca, toplu yerleşim yeri gibi görülen köylerde bile, evlerin birbirinden dağınık olarak inşaa edilmesi, bu dağınık yerleşim rakamını güçlendirmektedir.Yerleşim yeri olarak ya çay yatağı boyunca uzanan küçük vadilerin yamaçları ya da ormanlık alanlarda bulunan tepe yamaçları seçilmiştir.Genellikle ormanın açıldığı alanlarda kurulan köyler ormanın sıklaştığı alanlarda seyrekleşir.Fakat, ormanın açıklık gösterdiği alanlarda kurulan köyler, aynı zamanda erozyon tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır.Kesin olmamakla beraber 2000 yıllık bir iskan tarihine sahip olan Şenpazar ilçe merkezi haricinde 6 mahalleden meydana gelmiştir.
            
            İLÇE MERKEZİNE BAĞLI MAHALLELER
            
              1-Çevrik Mahallesi
              2-Dibekli Mahallesi
              3-Güneytekke Mahallesi
              4-Karaman Mahallesi
              5-Korucak Mahallesi
              6-Kuztekke Mahallesi
              7-Şenpazar Merkez Mahallesi
            
            MESKEN VE MESKEN ÖZELLİĞİ
            
               Genel olarak, azınlık nüfusun yer almadığı ilçe ve çevresinde meskenler de buna bağlı olarak yerel özellik gösterirler.İlçe Merkezi dışında ki mahalle ve köylerde tamamıyla ahşap veya taş ve ahşabın birleşmesinden oluşan meskenler bulunur.Genellikle iki katlı olarak yapılan; bir kısmının ilk katı taştan, ikinci katı ahşap, bir kısmının ise tamamıyla ahşap olan bu evlerde, ilk kat çoğunlukla ahır görevini üstlenir.
              Bölgenin ormanlık ve yağış alan özelliğinden hareketle ağaçtan yararlanma yaygın olarak görülür.Eskiden inşaa edilmiş bütün meskenler ahşaptan yapılmıştır.Çatılar mümkün olduğu kadar yüksek ve iki yana akımlı biçimdedir.Çatılar kiremit ile örtünme yoluna gidilir.Eski yapılarda tavanların yüksek oluşu ve küçük pencereler bulunması sıkça görülen özelliklerdendir.Şu anda ilçeye bağlı bulunan köylerde her 100 evden 65 tanesi ahşap durumdadır.İlçeye bağlı mahallelerde ise her 100 iskandan ancak 40 kadarı ahşap niteliği taşır.İlçe merkezinde bulunan iskanların hemen hemen tamamı modern inşaat yöntemleri ile yapılmış durumdadır.
              Köylerde evlerin yakınına kurulan ambarlar haşaptan olup içindeki bölmelerde farklı gıda maddeleri saklanır.Bunun dışında yine evlerden bağımsız olarak yapılan tamamıyla ahşap samanlıklar mevcuttur.Köylerde bu yapılanmaların dışında köyün ortak malı olarak bir veya iki adet fırın bulunur.Taş ve çamurdan yapılan bu fırınlarda aileler sırayla ürünleri olan mısırlarını fırınlarlar.
            
            NÜFUS DURUMU
            
              1987 yılında 3391/3392 sayılı yasalarla kurulan Şenpazar İlçesinde, Nüfus Müdürlüğünce 2009 yılı Nüfus Sayım sonuçlarına göre Şenpazar İlçesi merkez ve mahallelerin nüfusları şöyledir.
                                 
                      
                        İLÇE MERKEZİ MAHALLELER
                        975
                        969
                        1944
                      
                      
                        KÖYLER
                        3725
                        1860
                        1865
                      
                      
                        GENEL NÜFUS
                        2835
                        2834
                        5669
                      
              Tüm bu verilere göre Şenpazar İlçesi merkez ve mahallelerinde 1944 nüfus bulunmaktadır.Köylerin nüfusu ise 3725 olarak belirlenmektedir.Merkez, Köy ve mahallelerle birlikte toplam nüfus 5669 olarak belirlenmiştir.